Upcoming & Past Events

SpeechTEK at CX Connect 2021 - June 15 - 17, 2021 | Free Virtual Event

SpeechTEK 2020 - April 27 - 29, 2020 (Cancelled) | Washington, DC 

SpeechTEK 2019 - April 29 - May 1, 2019 | Washington, DC

SpeechTEK 2018 - April 9 - 11, 2018 | Washington, DC

SpeechTEK 2017 - April 24 - 26, 2017 | Washington, DC

SpeechTEK 2016 - May 23 - 25, 2016 | Washington, DC

SpeechTEK 2015 - August 17 - 19, 2015 | New York, NY

SpeechTEK 2014 - August 18 - 20, 2014 | New York, NY

SpeechTEK 2013 - August 19 - 21, 2013 | New York, NY

SpeechTEK 2012 - August 13 - 15, 2012 | New York, NY

SpeechTEK 2011 - August 8 - 10, 2011 | New York, NY

SpeechTEK Europe 2011 Final Program - May 25-26, 2011 | London, UK

SpeechTEK 2010 Final Program - August 2-4, 2010 | New York, NY

SpeechTEK Europe 2010 Final Program - May 26-27, 2010 | London, UK

SpeechTEK 2009 Final Program - August 24-26, 2009 | New York, NY

SpeechTEK 2008 Final Program - August 18-20, 2008 | New York, NY

SpeechTEK East 2007 Final Program - August 20-23, 2007 | New York, NY

SpeechTEK West 2007 Final Program - February 21-23, 2007 | San Francisco

SpeechTEK East 2006 Final Program - August 7-10, 2006 | New York, NY

SpeechTEK West 2006 Final Program - January 30-February 1, 2006 | San Francisco

SpeechTEK East 2005 Final Program - August 1-4, 2005 | New York, NY

SpeechTEK West 2005 Final Program - February 21-23, 2005 | San Francisco